Hugelkultur.no

Storglede.no – Plasset.no – Kalpana.no – Draumar vert til verkelegheit om du dyrkar dei med omsorg og kjærleik.

Denne nettstaden. Litt (ein god del) for andre, og mest for meg sjølv.

Her vil eg prøva å samla alt det beste eg kjem over på nettet, samt dela eigne erfaringar når eg går i gang med å opparbeida min eigen kjøkken- og prydhage.

Eg har ikkje tenkt å finna opp kruttet på nytt, men forsøka å linka til nettstadar, tipsa om bøker, fine YouTube-publiseringar etc, der eg sjølv har fått gode råd. Det er så utruleg mange flinke, inspirerande og dyktige mennesker der ute som deler sine erfaringar. Tusen takk for det!

-bente-